فروختن یا خریدن خانه و ملک یکی از بزرگ‌ترین نقل و انتقالات مالی است که هر کس ممکن است در عمرش انجام دهد. این فرآیند کمی دشوار و البته مهم است، بنابراین انتخاب مشاور املاک معتبر برای ساده کردن این فرآیند اهمیت زیادی دارد. بسیاری برای انتخاب مشاور املاک معتبر از دوستان و خانواده توصیه می‌گیرند و خود به آژانس املاک و بنگاه معاملات ملکی سر نمی‌زنند. این کار ایده‌ی بدی نیست اما بهتر است خودتان هم سری ب...